Tag Archives: tha troi phien muon phan 83

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 83: MỨC ĐỘ CỦA LÒNG TỐT – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến! Công việc: chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật: chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua, tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy,… Nên …

Read More »