Tag Archives: tha troi phien muon phan 88

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 88: MỘT NỬA – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Cuộc sống là những mảng nhỏ ghép lại mà thành. Phụ nữ, một nửa là thiên thần, nửa còn lại là “ác quỷ”. Đàn ông, một nửa là quân tử, nửa còn lại là “động vật”. Bạn bè, một nửa là phù hợp, nửa còn lại cần tôn trọng. Hôn …

Read More »