Tag Archives: tha troi phien muon phan 89

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 89: GỬI NHỮNG NGƯỜI HAY SUY NGHĨ – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

1.Trách nhiệm hình thành nên phương hướng, kinh nghiệm lại tạo nên bản chất và tính cách cũng chính là số phận của bạn. Mỗi ngày bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy. Con người bạn ra sao, nhân duyên sẽ dẫn dắt …

Read More »