Tag Archives: Thái Thị Thọ – Chủ sáng lập yến sào MISAKO – Người phụ nữ vượt qua bao gian khó nâng tầm giá trị.

Thái Thị Thọ – Chủ sáng lập yến sào MISAKO – Người phụ nữ vượt qua bao gian khó nâng tầm giá trị.

Chị Thái Thị Thọ - Chủ sáng lập yến sào MISAKO

Thái Thị Thọ là chủ sáng lập thương hiệu yến sào MISAKO – một người phụ nữ đầy nội lực và sức mạnh từ thuở nhỏ. Được quen và tiếp xúc với chị Thọ, cảm nhận trong tôi về chị là một người phụ nữ sâu sắc, mạnh mẽ, đầy …

Read More »