Tag Archives: that bai la me thanh cong

👣[NGƯỜI GIỎI NHẤT, TRƯỞNG THÀNH NHẤT…. Vốn dĩ là NGƯỜI mắc SAI LẦM, CHỊU ĐAU KHỔ, DƯ LUẬN, THẤT BẠI nhiều nhất]

Nguyễn Tôn Quốc Tín ở làng Cù Lần

Trên con đường sinh ra và mơ ước chẳng có ai là không mắc sai lầm! ☘️Nếu chúng ta nói mình là người không mắc sai lầm, đồng nghĩa với việc là chúng ta QUÁ LƯỜI BIẾNG và chỉ lớn lên về mặt THÂN XÁC! Sai lầm đó sẽ bị …

Read More »