Tag Archives: thu khen tang thien nguyen

❤️Cảm ơn Trung Ương Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khoẻ Cộng Đồng Việt Nam tại TP.HCM đã trao tặng!

Nguyễn Tôn Quốc Tín nhận thư khen thưởng của Trung Ương Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam tại Tp HCM

❤️Cảm ơn Trung Ương Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khoẻ Cộng Đồng Việt Nam tại TP.HCM đã trao tặng! 🌹Cảm ơn MC tài ba Lê Đức (trưởng nhóm thiện nguyện QUÊ HƯƠNG ĐỊA ĐẠO) đã tạo điều kiện để Tâm Việt được đồng hành trong những hoạt động ý …

Read More »