Tag Archives: tim hieu ve nguyen ton quoc tin

Cấp 3 của Nguyễn Tôn Quốc Tín

Nguyễn Tôn Quốc Tín

Sau bao tháng ngày ôn luyện. Tôi cũng đậu vào trường cấp 3 THPT KonTum. Trong tôi bừng lên một niềm tự hào lớn. Bước lên cấp 3 tôi học khá chứ cũng không giỏi. Có lẽ cái suy nghĩ tự cao khi đã đậu được vào trường điểm khiến …

Read More »

NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN là ai?

nguyễn tôn quốc tín

Tôi tên NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN. Sinh ngày 26/08/1995. Quê tôi ở KonTum, mảnh đất mà chỉ trồng được chủ yếu các loại cây công nghiệp. Người dân từ nơi tứ xứ chuyển đến lập nghiệp! Tôi vẫn còn nhớ hình bóng ít ỏi đó, nó chẳng thể nào mất …

Read More »