Tag Archives: tot nghiep roi that nghiep

🤲[SINH VIÊN? LÀM SAO ĐỂ CÓ TƯƠNG LAI?] [TẠI SAO THẤT NGHIỆP?] [TẤM BẰNG KHÔNG THÔI ĐÃ ĐỦ?]

nguyen ton quoc tin

🤲[SINH VIÊN? LÀM SAO ĐỂ CÓ TƯƠNG LAI?] [TẠI SAO THẤT NGHIỆP?] [TẤM BẰNG KHÔNG THÔI ĐÃ ĐỦ?] 👉Bài toán cuộc đời gửi đến các bạn SINH VIÊN, những tia sáng dẫn đường cho đất nước! 👣Giải bài toán này sẽ khiến bạn không còn mơ hồ hay tự cao …

Read More »

NẾU phải đứng giữa DANH VỊ và THỰC TẾ? Bạn sẽ chọn cái nào? Tấm bằng đại học?

😂[CÓ MỘT SỰ THẬT LÀ] 👉Có bằng đại học->hãnh diện. 👉Không bằng đại học->không hãnh diện. 🧐Nhưng… 👣Đi ăn nhà hàng xong tới lúc tính tiền->đưa bằng đại học ra-> gãy răng 😂 👣Đi ăn nhà hàng xong tới lúc tính tiền->đưa tiền,bo thêm-> ra về bình an,được tiễn tận …

Read More »