Tag Archives: trai nghiem cuoc song thu vi

Thứ đáng quý nhất trong cuộc đời là trải nghiệm! Cuộc đời là những chuyến đi! Hãy đi nơi bạn muốn! Hãy làm điều bạn muốn! Và hãy sống có ích cho xã hội! Cảm ơn cuộc sống!

👣Cuộc sống là may mắn mọi lúc! Nhưng nó cũng là rủi ro mọi lúc! 👣Đời vô thường nhưng đừng để nó vô nghĩa! 👣Hãy sống là chính mình! Đừng quá quan trọng ai đó nói gì về bạn! 🗣Bạn chính là bạn! Và bạn là duy nhất! 👣Hãy đi …

Read More »