Tag Archives: tu do tai chinh

BUỒN CƯỜI CHO CHỮ “TỰ DO TÀI CHÍNH”

nguyễn tôn quốc tín

Có rất nhiều người làm đc một thành quả nào đó hoặc chiến thắng đc 1 chút nào đó là bắt đầu nghĩ rằng: “à đến lúc tận hưởng mãi mãi rồi” Họ lầm tưởng rằng làm vậy là đủ để sướng cả đời và k cần làm gì thêm, …

Read More »