Tag Archives: vuot qua thu thach

💪[ĐỪNG BỎ CUỘC, ĐỪNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC SỐ PHẬN]

Nguyễn Tôn Quốc Tín cùng những người bạn

👣Có những lúc hầu hết ai cũng hoài nghi con đường bạn lựa chọn… nhưng ĐỪNG BỎ CUỘC! 👣Có những lúc chẳng còn tiền mua mì tôm… nhưng ĐỪNG BỎ CUỘC! 👣Có những lúc bạn gái quay lưng vì bạn không còn tiền… nhưng ĐỪNG BỎ CUỘC! 👣Có những lúc …

Read More »

Ở đời, không có trở ngại nào là không thể vượt qua!

👣Ở đời, không có trở ngại nào là không thể vượt qua! Chỉ cần lấy nụ cười làm khởi đầu. Ta có thể đối diện với tất cả. 👣Sống chết đâu thể biết trước, sợ hãi thì được gì? 😁Nếu đằng nào cũng phải làm, đằng nào cũng phải làm, …

Read More »